נתן זלדס

נתן זלדס

חשיבה, הרצאות, פתרון בעיות

הרצאות מפי נתן זלדס:

דוברים נוספים באירוע KMDM - דיגיטל, ידע וחדשנות

Open Accessibilty Menu